Lampang Cancer Hospital Lampang Cancer Hospital

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (ปวส.)

Date : 2023-04-18 09:55:42

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273