Lampang Cancer Hospital Lampang Cancer Hospital

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบใบพัดเติมอากาศระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 รายการ

Date : 2023-03-30 09:11:35

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273