พญ.สิริกุล ศรฤทธิ์ชิงชัย

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรมมะเร็งวิทยา
หัวหน้ากลุ่มงานเคมีบำบัด

Lampang Cancer Hospital
สารสกัดกัญชา
สมองติดยา พาสมองพิการถาวร
สารสกัดกัญชาเมดิคัลเกรด 2,500 ขวด ใช้กับใคร
หลักการนำสารสกัดกัญชา มาใช้ประโยขน์ทางการแพทย์
ปรอด... พิษร้ายแรง
3 สิ่งที่ผู้ป่วย เริ่มใช้สารสกัดกัญชา ควรทราบ
แผนการรักษาด้วยสารสกัดกัญชา

เคมีบำบัด : โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง